I N N I  D A J Ą  P A P I E R  M Y  D A J E M Y  U M I E J Ę T N O Ś C I

CS PARTYZANT to firma o charakterze doradczo-szkoleniowym, zajmująca się szkoleniem osób z zakresu samoobrony i walki wręcz w systemie Krav-Maga, bezpieczeństwa i prewencji, posługiwania się bronią oraz środkami przymusu bezpośredniego.

Szeroki wachlarz ofert obejmuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa osobistego, obrony koniecznej, wyszkolenia strzeleckiego, bushcraftu i survivalu oraz radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych. W naszych działaniach wybiegamy poza schematy, proponując autorskie programy. Wiedza, którą przekazujemy stanowi wypadkową wieloletniego doświadczenia z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Każda przekazywana przez nas metoda i umiejętność ma zastosowanie w działaniach bojowych lub w sytuacji obrony koniecznej. Z dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem realizujemy każdą usługę, dostosowując ofertę szkoleniową do potrzeb klienta. Oferujemy szkolenia na różnych poziomach i specjalizacjach:

  • G R U P O W E
  • I N D Y W I D U A L N E
  • S P E C J A L I S T Y C Z N E

Kadra dydaktyczna posiada gruntowne kwalifikacje, uprawnienia i specjalistyczną wiedzę z zakresu samoobrony i walki wręcz w systemie Krav-Maga, bezpieczeństwa i prewencji oraz posługiwania się bronią, gwarantując wysoki poziom usług i poprawność merytoryczną szkoleń. Nasze doświadczenie i wiedza przekłada się na wzrastającą liczbę osób korzystających z naszych usług. To zaufanie oraz bardzo dobre referencje dopingują nas do coraz lepszej realizacji misji CS PARTYZANT.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w szkoleniu firm prywatnych i instytucji, zapraszamy do współpracy przy organizacji warsztatów, szkoleń, wykładów oraz eventów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, które w zależności od życzenia klienta organizujemy w całości lub jesteśmy częścią danego wydarzenia. Prowadzimy cykliczne szkolenia przeznaczone dla osób prywatnych oraz grup zorganizowanych, chcących nabyć umiejętności i działania w sytuacjach kryzysowych.


Szefem i głównym instruktorem Centrum jest Rafał Kozłowski – certyfikowany instruktor Krav Maga, wyszkolenia strzeleckiego oraz Animal Flow. Prowadzi szkolenia z zakresu samoobrony i walki wręcz, wyszkolenia strzeleckiego, taktyki strzelania pod kątem walki wręcz, bezpieczeństwa osobistego dla różnych grup zawodowych oraz z zakresu innowacyjnej metody treningowej Animal Flow.

– Instruktor Krav-Maga klasy mistrzowskiej 2nd Darga FEKM
– Instruktor Strzelectwa PZSS
– Instruktor Samoobrony
– Instruktor Animal Flow Level-2
– prowadzący strzelanie
– Sędzia strzelectwa sportowego
– członek kadry instruktorskiej Krav Maga Warszawa
– egzaminator na stopnie techniczne krav maga
– wieloletnie doświadczenie związane z tematyką bezpieczeństw

SPECJALNOŚĆ: krav maga,  walka bronią, bezpieczeństwo osobiste.