KRAV-MAGA KIDS
Zajęcia samoobrony dostosowane do wieku studentów oparte o realne symulacje oraz zawierające procedury bezpieczeństwa. Nauczamy dyscypliny i szacunku do drugiego człowieka, zarazimy uporem i konsekwencja w dążeniu do celu. Nacisk położony jest na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka oraz na podstawową wiedzę i świadomość w zakresie własnego bezpieczeństwa zgodnie z założeniem „bezpieczny uczeń = bezpieczna szkoła”. Po kilku tygodniach zajęć wstępnych, ogólnorozwojowych i koordynacyjnych, zaczynamy wprowadzać ćwiczenia ukierunkowane na przyszłe umiejętności samoobrony najmłodszych adeptów. Treningi są przeznaczone dla dzieci od 6 do 12 roku życia. Trening trwa 45 min.

O B S Z A R  S Z K O L E N I A

 • samoobrona;
 • rozpoznawanie zagrożeń;
 • nauka właściwego reagowania w trudnych sytuacjach;
 • wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku do obrony;
 • wyrobienie umiejętności współpracy w zespole;
 • podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

T R E N I N G I

poniedziałek / środa
godz. 18:00-18:45

ul. Urbanistów 3
…….Zespołu Szkół Nr 26


TRENING RODZINNY
Cel programu: podsycanie więzi rodzinnych poprzez wspólnie spędzany czas oraz nauka samoobrony. Treningi prowadzone w ramach KRAV-MAGA KIDS i odbywają się bezpłatnie w każdy ostatni trening w danym miesiącu. Trening trwa 45 min. Warunkiem udziału w treningach rodziców z dziećmi jest uczęszczanie dziecka na treningi grupy Krav-Maga KIDS. W programie m. in.:

 • samoobrona;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozpoznawanie zagrożeń i nauka właściwego reagowania;
 • przeciwdziałania przemocy;
 • podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ciągłej pogoni za uciekającym czasem, coraz mniej go poświęcamy na budowanie właściwych relacji rodzinnych, ograniczając swoją rolę rodzica do zabezpieczenia materialnego naszych rodzin. Trening rodzinny,  to wspólne spędzanie czasu rodziców (matka, ojciec, opiekunowie prawni) z dziećmi . Umożliwia  dzielenie  się z nimi pasją, zainteresowaniami, czy nawet zwykłą potrzebą ruchu i wysiłku fizycznego, tak koniecznego do prawidłowego rozwoju. Trening taki wspiera tworzenie się głębszych relacji czy więzi rodzinnych, sprzyja powstawaniu wspólnej płaszczyzny porozumienia na bazie wspólnych zainteresowań,  co jest szczególnie ważne  w wieku dojrzewania. Stwarza to też możliwość Wam, rodzicom , powrotu do rekreacyjnej formy sportu lub rozpoczęcia przygody z Krav-Maga.


S Z E R S Z E I N F O R M A C J E

Instruktor prowadzący Rafał Kozłowski Krav Maga Black Belt 2nd Dan
Kontakt: tel. +48 692 554 945 lub cspartyzant@gmail.com.


O P Ł A T Y

OPCJA STANDARD ULGOWY
karnet na sezon 1300 PLN 900 PLN
karnet na pół sezonu 600 PLN 440 PLN
karnet na 1 miesiąc 150 PLN 110 PLN
pół karnetu miesięcznego 70 PLN 90 PLN
jednorazowe wesjście 30 PLN 30 PLN
próbny trening 0 PLN 0 PLN
trening personalny* 100 PLN 100 PLN

Miesięczny karnet ma formę abonamentu. Opłaty za zajęcia należy dokonać na pierwszym treningu w nowym miesiącu u instruktora prowadzącego lub na nr rachunku: 63-1050-1025-1000-0090-9575-6467, Centrum Szkoleń PARTYZANT – Rafał Kozłowski. Wpłaty za kolejne miesiące należy dokonać do 10-tego dnia nowego miesiąca, jeżeli wpłata jest dokonywana po tym czasie, w danym miesiącu należy doliczyć do opłaty za treningi 20 PLN za zwłokę. Sezon treningowy trwa od września do czerwca. Nie honorujemy jakichkolwiek kart typu benefit, itp.

* Stawka godzinowa indywidualnej opieki instruktorskiej. Cena szkolenia jest uzależniona od ilości godzin, ilości treningów oraz miejsca szkolenia. Do ceny szkolenia należy doliczyć koszt wejścia na obiekt treningowy. Miejsce, termin, cena oraz ilość treningów ustalana jest podczas konsultacji z instruktorem.


W S T E C Z