OFERUJEMY SZKOLENIA GRUPOWE / INDYWIDUALNE / SPECJALISTYCZNE
Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO I SURVIVALU DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

ic-r   ic-b   ic-k   ic-g2   ic-t2   ic-f

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń tematycznych dla zorganizowanych grup na ich obiektach.
Możliwe jest dowolne mieszanie różnych specjalizacji w ramach jednego szkolenia.
Czas, miejsce i koszt do ustalenia z organizatorem.

WARUNKI UCZESTNICTWA