Program samoobrony w systemie Krav-Maga dla dzieci od 7 do 12 roku życia. Nacisk położony jest na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka oraz na podstawową wiedzę i świadomość w zakresie własnego bezpieczeństwa w odpowiedzi na zagrożenia przemocą wobec nieletnich ze strony rówieśników i dorosłych. W programie:

  • samoobrona w systemie Krav-Maga;
  • rozpoznawanie zagrożeń i nauka właściwego reagowania w trudnych sytuacjach;
  • wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku do obrony;
  • przeciwdziałania przemocy np. ze strony osób dorosłych lub terroryzmu;
  • podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.

W cenie szkolenia organizator zapewnia:

  • wykwalifikowaną kadrę z uprawnieniami,
  • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
  • akcesoria treningowe,
  • wysokiej klasy obiekt szkoleniowy,
  • pamiątkowy imienny certyfikat uczestnictwa (na życzenie)

PEWNOŚĆ SIEBIE / UMIEJĘTNOŚCI / BEZPIECZEŃSTWO


W S T E C Z