R E G U L A M I N

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Art.1
WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Należy wysłać zgłoszenie do organizatora na adres cspartyzant@gmail.com lub poprzez odpowiedni formularz zgłoszeniowy na stronie szkolenia.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach pod opieką osób dorosłych lub z pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć każdy uczestnik musi zapoznać się i podpisać oświadczenie, z którego treścią można się zapoznać tutaj: oświadczenie_uczestnika_szkoleń.PDF.
 4. Odmowa podpisania oświadczenia jest traktowana jako anulowanie udziału w zajęciach ze strony kursanta.
 5. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń spoczywa na uczestniku.
 6. Kursant przystępując do szkolenia swoim uczestnictwem oświadcza, że jest osobą ubezpieczoną od następstw nieszczęśliwych wypadków, a stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w zajęciach ruchowych /fizycznych o wytężonym wysiłku, które występują w systemie walki wręcz i samoobrony oraz survivalu. Kursant mam świadomość, że pomimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas szkolenia może ulec kontuzji.

Art.2
PŁATNOŚCI I ZWROTY

 1. W przypadku wszystkich szkoleń wymagamy wpłacenia bezzwrotnego zadatku o wartości 50% kosztu szkolenia.
 2. Pozostała część kwoty musi być wpłacona na konto nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zapłacenia pozostałej części gotówką w dniu szkolenia.
 4. Wszystkie przelewy należy kierować na nasze konto:

  PARTYZANT – Rafał Kozłowski
  nr rachunku: 75-1050-1025-1000-0097-3297-7187
  tytułem wpłaty: (nazwa szkolenia, imię, nazwisko)

§1
ANULOWANIE ZAJĘĆ ZE STRONY PARTYZANT

 1. PARTYZANT zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w dowolnym czasie.
 2. W przypadku anulowania szkolenia z winy PARTYZANT (np. w przypadku nagłej niedyspozycji instruktora lub nieuzbierania minimalnej ilości kursantów) zwracana jest cała kwota wpłacona przez kursanta.
 3. PARTYZANT nie ponosi odpowiedzialności finansowej za wszystkie inne koszty jakie ponosi kursant w związku z udziałem w szkoleniu, takie jak: transport na miejsce szkolenia, rezerwacja w hotelu, zakup amunicji, itd.
 4. Na prośbę kursanta możemy nie zwracać pieniędzy i zarezerwować miejsce na najbliższe szkolenie o tej samej tematyce.

§2
ANULOWANIE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ZE STRONY KURSANTA

 1. W przypadku odwołania udziału w szkoleniu przez kursanta, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, zwrotowi nie ulega wpłacony przez kursanta zadatek (czyli 50% kwoty).
 2. W przypadku odwołania udziału w szkoleniu przez kursanta, mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia PARTYZANT nie udziela zwrotu pieniędzy.

W S T E C Z