ANIMAL FLOW
To trening z ciężarem własnego ciała. Wszystkie ruchy wykonywane są w parterze. Praca ciała odbywa się w tzw. zamkniętych łańcuchach kinematycznych – zarówno stopy, jak i dłonie mają kontakt z podłożem, starają się aktywnie na nie oddziaływać, dzięki czemu możliwa i konieczna jest współpraca wszystkich grup mięśniowych do generowania siły i utrzymania równowagi. System opracowany przez Mike Fitcha. Animal Flow zawiera w sobie elementy treningu siłowego, akrobatyki, parkour, Capoeiry i jogi, łącząc je w płynne sekwencje (taneczno-gimnastyczny ruch) tzw. Flow. Elementy treningu zawierają także ćwiczenia wzmacniające i stabilizujące kręgosłup. Treningi są bardzo różnorodne, dzięki zmianie tempa, rodzajom ćwiczeń i połączeniom poszczególnych ćwiczeń w ramach flow. W Animal Flow zyskujemy świadomość własnego ciała, orientacji przestrzennej, koordynacji, jak również pracujemy ze swoim systemem nerwowo-mięśniowym, dzięki czemu po prostu poruszamy się lepiej i czujemy się lepiej. Można traktować ją również jako uzupełnienie codziennej rutyny treningowej, wplatając ćwiczenia jako elementy rozgrzewki, rozciąganie czy trening kondycyjno-wytrzymałościowy. Co może przekładać się na wyniki w systemie walki.


T R E N I N G I

GRUPA DZIEŃ GODZINY MIEJSCE
DZIECI ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA
MŁODZIEŻ / DOROŚLI ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

T R E N I N G   I N D Y W I D U A L N Y 

Instruktor Rafał Kozłowski Level-2 Animal Flow
Kontakt: tel. +48 692 554 945 lub cspartyzant@gmail.com.O P Ł A T Y

OPCJA STANDARD ULGOWY
karnet na sezon 1300 PLN 900 PLN
karnet na pół sezonu 600 PLN 440 PLN
karnet na 1 miesiąc 150 PLN 110 PLN
pół karnetu miesięcznego 70 PLN 90 PLN
jednorazowe wesjście 30 PLN 30 PLN
próbny trening 0 PLN 0 PLN
trening personalny* 100 PLN 100 PLN

Miesięczny karnet ma formę abonamentu. Opłaty za zajęcia należy dokonać na pierwszym treningu w nowym miesiącu u instruktora prowadzącego lub na nr rachunku: 75-1050-1025-1000-0097-3297-7187, Centrum Szkoleń PARTYZANT – Rafał Kozłowski. Wpłaty za kolejne miesiące należy dokonać do 10-tego dnia nowego miesiąca, jeżeli wpłata jest dokonywana po tym czasie, w danym miesiącu należy doliczyć do opłaty za treningi 20 PLN za zwłokę. Sezon treningowy trwa od września do czerwca. Nie honorujemy jakichkolwiek kart typu benefit, itp.

* Stawka godzinowa indywidualnej opieki instruktorskiej. Cena szkolenia jest uzależniona od ilości godzin, ilości treningów oraz miejsca szkolenia. Do ceny szkolenia należy doliczyć koszt wejścia na obiekt treningowy. Miejsce, termin, cena oraz ilość treningów ustalana jest podczas konsultacji z instruktorem.


W S T E C Z