ANIMAL FLOW
To trening z ciężarem własnego ciała. Wszystkie ruchy wykonywane są w parterze. Praca ciała odbywa się w tzw. zamkniętych łańcuchach kinematycznych – zarówno stopy, jak i dłonie mają kontakt z podłożem, starają się aktywnie na nie oddziaływać, dzięki czemu możliwa i konieczna jest współpraca wszystkich grup mięśniowych do generowania siły i utrzymania równowagi. System opracowany przez Mike Fitcha. Animal Flow zawiera w sobie elementy treningu siłowego, akrobatyki, parkour, Capoeiry i jogi, łącząc je w płynne sekwencje (taneczno-gimnastyczny ruch) tzw. Flow. Elementy treningu zawierają także ćwiczenia wzmacniające i stabilizujące kręgosłup. Treningi są bardzo różnorodne, dzięki zmianie tempa, rodzajom ćwiczeń i połączeniom poszczególnych ćwiczeń w ramach flow. W Animal Flow zyskujemy świadomość własnego ciała, orientacji przestrzennej, koordynacji, jak również pracujemy ze swoim systemem nerwowo-mięśniowym, dzięki czemu po prostu poruszamy się lepiej i czujemy się lepiej. Można traktować ją również jako uzupełnienie codziennej rutyny treningowej, wplatając ćwiczenia jako elementy rozgrzewki, rozciąganie czy trening kondycyjno-wytrzymałościowy. Co może przekładać się na wyniki w systemie walki.


T R E N I N G I

GRUPA DZIEŃ GODZINY MIEJSCE
DZIECI
MŁODZIEŻ / DOROŚLI poniedziałek, środa grupa I   06:00
grupa II  07:00
uL. Długa 44/50, I PIĘTRO
, LOK. 502
Akademia Sportów Tygrys i Żuraw

TRWA NABÓR DO GRUP TRENINGOWYCH


S Z E R S Z E I N F O R M A C J E

Instruktor prowadzący Rafał Kozłowski Level-2 Animal Flow
Kontakt: tel. +48 692 554 945 lub cspartyzant@gmail.com.W S T E C Z