III edycja szkolenia

S Z K O L E N I E
OBRONA PRZED ZABOREM BRONI ORAZ OBRONA PRZED SZANTAŻEM BRONIĄ PALNĄ

TEMATYKA:

  • obrony przed szantażem pistoletem (z przodu, z tyłu, z boku, statycznie i w ruchu);
  • obezwładnienie przeciwnika uzbrojonego w pistolet;
  • uniknięcie wytrącenia z równowagi podczas złożenia się do strzału;
  • uniknięcie wytrącenia/odebrania broni przez napastnika;
  • techniki dźwigni na stawy;
  • walka bronią gdy dystans nie pozwala na oddanie strzału.

TERMIN: 30 listopad 2019 godz. 10:00 – 13:00

MIEJSCE: ul. Marymoncka 34 Strzelnica AWF

KOSZT UDZIAŁU: członkowie KSCOVER 100 PLN / pozostali 150 PLN (opłata nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego wskazanego uczestnika szkolenia. W przypadku odwołania wydarzenia z winy organizatora wpłacone pieniądze zostaną zwrócone w całości). Każdy uczestnik szkolenia otrzyma 5% rabatu na akcesoria w sklepie Racegun oraz wzmacniający proteinowy batonik od Fit Supply.

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: ograniczona do 10 osób w grupie (decyduje kolejność zgłoszeń)

ORGANIZATOR: CS PARTYZANT Rafał Kozłowski | +48 692 554 945 | cspartyzant@gmail.com

PARTNERZY:                           

ZGŁOSZENIA: obowiązuje potwierdzenie zgłoszenia wpłatą na podany poniżej rachunek do dnia 28/11/2019. Wpłaty należy dokonać na nr rachunku:
.                                     CS PARTYZANT – Rafał Kozłowski
.                                     63-1050-1025-1000-0090-9575-6467
   Tytułem wpłaty:  szantaż bronią 11/2019, Imię i Nazwisko 

ZAPISY WYŁĄCZNIE PRZEZ FORMULARZ

ZAPRASZAMY NA NASZE SZKOLENIE


W S T E C Z